Dit privacybeleid beschrijft hoe uw persoonlijke gegevens worden verzameld, gebruikt en gedeeld wanneer u studiolima.be ("de Site") bezoekt.


PERSOONLIJKE INFORMATIE DIE WE VERZAMELEN
Wanneer u de Site bezoekt, verzamelen we automatisch bepaalde informatie over uw apparaat, waaronder informatie over uw webbrowser, apparaattype, locatie en tijdzone. Daarnaast verzamelen wij tijdens het surfen op de Site informatie over de afzonderlijke webpagina's of gedeelten die u bekijkt, welke websites of zoektermen u naar de Site hebben verwezen en informatie over hoe u met de Site omgaat. Wij verwijzen naar deze automatisch verzamelde informatie als "Apparaatinformatie". Wij verzamelen uw IP-adres niet wanneer u de Site bezoekt. We hebben geen Facebook-pixel op de Site. We synchroniseren de gegevens van de Site niet met e-mailsoftware zoals Mailchimp. We gebruiken geen remarketing op de Site.

Wanneer u contact met ons opneemt via het contactformulier op de Site, per e-mail of per telefoon, verzamelen we bovendien bepaalde informatie over u, waaronder uw voor- en achternaam, bedrijfsnaam, e-mailadres, fysiek adres, telefoonnummer, projectbeschrijving en budgetraming. We verwijzen naar deze informatie als "Bezoekersinformatie".

Wanneer we het in dit Privacybeleid hebben over "Persoonlijke informatie", hebben we het over zowel Apparaatinformatie als Bezoekersinformatie.


HOE GEBRUIKEN WE UW PERSOONLIJKE GEGEVENS?
We gebruiken de bezoekersinformatie die we verzamelen in het algemeen om te reageren op elke vraag of elk verzoek dat via de Site wordt geplaatst (inclusief het verwerken van uw consultatieverzoek). Daarnaast kunnen we deze Bezoekersinformatie gebruiken om:

met u te communiceren;
uw orders te screenen op mogelijke risico's of fraude;
en wanneer u in overeenstemming met de specifieke projectbeschrijving die u met ons heeft gedeeld, informatie of diensten met betrekking tot uw vraag of verzoek te verschaffen.

We gebruiken de apparaatinformatie die we verzamelen om onze Site te verbeteren en te optimaliseren (bijvoorbeeld door het genereren van analyses over de manier waarop onze klanten surfen en communiceren met de Site).


HET DELEN VAN UW PERSOONLIJKE INFORMATIE
Wij delen uw gegevens met de volgende derden:

Combell, de host van de Site en de aanbieder van de webmaildiensten van de Site;
Webflow, de webdesigntool die we gebruiken om de Site te bouwen en te onderhouden;
Boekhoudsoftware bij een externe boekhouder, alleen voor facturerings- en boekhoudingsdoeleinden;
Zoom, alleen voor online vergaderdoeleinden;
Skype, alleen voor online vergaderdoeleinden;
Google Analytics.

We gebruiken Google Analytics om ons te helpen begrijpen hoe onze klanten de Site gebruiken - u kunt hier meer lezen over hoe Google uw Persoonlijke Informatie gebruikt: www.google.com/intl/en/policies/privacy. U kunt zich hier ook afmelden voor Google Analytics: tools.google.com/dlpage/gaoptout.

We anonimiseren de IP-adressen van onze gebruikers binnen Google Analytics. Dit helpt ons te voldoen aan ons eigen Privacybeleid of - in de EU-landen - aan de aanbevelingen van de lokale autoriteiten voor gegevensbescherming.

Tot slot kunnen wij uw Persoonlijke Informatie ook delen om te voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, om te reageren op een dagvaarding, huiszoekingsbevel of ander rechtmatig verzoek om informatie die wij ontvangen, of om onze rechten op een andere manier te beschermen.


UW RECHTEN
Als u een ingezetene van de EU bent, hebt u het recht om toegang te krijgen tot de persoonlijke informatie die wij over u hebben en om te vragen dat uw persoonlijke informatie wordt gecorrigeerd, bijgewerkt of verwijderd. Als u van dit recht gebruik wilt maken, kunt u contact met ons opnemen via de onderstaande contactgegevens. Als u een ingezetene van de EU bent, wijzen wij u er bovendien op dat wij uw gegevens verwerken om contracten met u na te komen (bijvoorbeeld als u een bestelling plaatst na een consultatie) of om op een andere manier onze legitieme zakelijke belangen te behartigen die hierboven zijn opgesomd.


GEGEVENSVERKLARING
Wanneer u contact met ons opneemt via het contactformulier op de Site, of via e-mail of telefoon, zullen wij uw Bezoekersgegevens voor onze administratie tot 24 maanden bewaren, tenzij u eerder verzoekt om verwijdering van uw Bezoekersgegevens, of de EU-wetgeving anders voorschrijft.


WIJZIGINGEN
We kunnen dit Privacybeleid te allen tijde eenzijdig bijwerken om bijvoorbeeld wijzigingen in onze praktijken of om andere operationele, wettelijke of regelgevende redenen weer te geven. Wijzigingen worden altijd op de Site gepubliceerd, zodat u te allen tijde het Privacybeleid van de Site kunt raadplegen.

Dit is de meest recente update van onze Privacy Policy. De datum ervan staat onderaan dit document.


JURISDICTIE
Dit privacybeleid wordt beheerst, geïnterpreteerd en uitgevoerd in overeenstemming met het EU-recht. In geval van een geschil is uitsluitend het EU-recht van toepassing.


MINDERJARIGEN
De Site is niet bedoeld voor personen onder de achttien jaar.


CONTACTEER ONS
Voor meer informatie over onze privacypraktijken, als u vragen heeft, of als u een klacht wilt indienen, kunt u contact met ons opnemen via e-mail op hi@studiolima.be.


Laatste update: 8 februari 2021

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

1.1
Deze website is eigendom van Shari Lima Marques, hieronder het pseudoniem Studio Lima gebruikend, en is gebaseerd op de Belgische en Benelux wetgeving inzake intellectuele eigendom. Studio Lima behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op deze website en alle morele rechten (zoals beschreven in 1.2 hieronder) op de verstrekte informatie. Niets van de inhoud van deze website mag worden gereproduceerd zonder toestemming van Studio Lima. Degenen die menen aanvullende rechten te kunnen doen gelden, worden uitgenodigd contact op te nemen met Studio Lima via hi@studiolima.be. U heeft het recht de informatie op de website te raadplegen, te downloaden voor persoonlijk gebruik en ook te reproduceren voor persoonlijk gebruik, mits u de bron vermeldt, overeenkomstig de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten. Deze toestemming is echter niet van toepassing op teksten die uitdrukkelijk beperkingen van het gebruik vermelden. Voor de reproductie of het gebruik van multimedia-informatie (geluid, beelden, software, enz.) is altijd voorafgaande toestemming nodig. Over de reproductie van de informatie kunt u contact opnemen met de beheerder van de site via ihi@studiolima.be. Studio Lima is een handelsmerk van Shari Lima Marques met bedrijfsnummer BE0726465959.

1.2
Morele rechten
Het moreel recht heeft als doel de persoonlijkheid van de auteur, zoals die in het werk tot uiting komt, te beschermen. Het is de uiting van de band die bestaat tussen de persoon van de auteur en zijn creatie. Omdat het moreel recht intrinsiek gekoppeld is aan de persoon van de auteur, kan het door de auteur niet worden afgestaan, in tegenstelling tot de vermogensrechten. De morele rechten omvatten het divulgatierecht, het vaderschapsrecht en het recht op eerbied.

Divulgatierecht
Het divulgatierecht is het recht van de auteur om het werk bekend te maken aan het publiek. Alleen de auteur heeft het recht om te beslissen wanneer hij zijn werk af vindt en wanneer het publiek er kennis van mag nemen. Bijvoorbeeld: als een auteur zijn manuscript voor een boek aan zijn uitgever bezorgt om diens advies te vragen, mag de uitgever het boek niet publiceren omdat dit een inbreuk op het divulgatierecht vormt.

Vaderschapsrecht
Auteurs bezitten een vaderschapsrecht op hun werken. Het gaat om het recht dat de maker van een werk als zodanig wordt erkend en dat derden bijgevolg verplicht zijn om het werk onder diens naam bekend te maken. De naam van de auteur moet in dat geval op het werk staan. Dit vaderschapsrecht kan ook in negatieve zin worden uitgeoefend: de auteur kan krachtens zijn vaderschapsrecht beslissen om een pseudoniem te gebruiken of zijn werk anoniem verspreiden.

Recht op eerbied voor het werk (integriteitsrecht)
Het recht op de integriteit, of het recht op eerbied voor het werk, laat de auteur toe om zich te verzetten tegen elke wijziging of vervorming van zijn werk. De auteur kan zich verzetten tegen een wijziging die de fysieke integriteit van een werk aantast, alsook tegen elke materiële wijziging aan het werk. De auteur kan dit morele recht ook inroepen wanneer het gebruik van een werk een inbreuk vormt op de geest ervan, omdat het bijvoorbeeld de context of betekenis ervan wijzigt.

1.3
Shari Lima Marques, hier het pseudoniem Studio Lima gebruikend, kan bewijzen dat zij de auteur is van de werken die op deze website worden getoond. In tegenstelling tot octrooien, die uitvindingen zijn, hoeven auteurs geen formaliteiten te vervullen of stappen te ondernemen om te profiteren van auteursrechtelijke bescherming voor hun werk. Auteursrechtelijke bescherming is automatisch vanaf het moment dat het om een origineel werk gaat en het in een concrete vorm is opgenomen. Volgens de Belgische en Benelux-wetgeving inzake intellectuele eigendom kunnen auteurs wereldwijd geen afstand doen van de toekomstige uitoefening van hun morele rechten. Zelfs als de werkgever of opdrachtgever de eigendomsrechten op de creaties van zijn werknemers of leveranciers (auteurs) heeft verworven, zal hij toch hun morele rechten moeten respecteren. De morele rechten zijn niet overdraagbaar en de belofte van een werknemer of leverancier (auteur) om er geen beroep op te doen zal niet geldig zijn.

1.4
Voor meer informatie over de Belgische en Benelux wetgeving op het gebied van morele rechten kunt u terecht op economie.fgov.be/nl/themas/intellectuele-eigendomsrechten.